có khi mình sẽ cạch từ giờ, không dám accept friend request từ ai hay làm thân với ai nữa =)) Mình không tốt lành gì nhưng không nghĩ có ngày bị chơi vừa đánh vừa xoa thế này. Mấy tháng trước thì nói rõ ràng với mình, mình thấy cũng rất vui lòng. Sau đó thì nói kiểu đó =)))). Nói thật, nếu muốn từ bỏ thì đã bỏ lúc bị lơ rời, cần chờ gì tới stt nữa. Chẳng muốn cạn tình cạn nghĩa, chỉ muốn giữ cho mình không gian riêng cũng không được. Quá mệt.

Tweeted on via TwitPlus